Kontakt

 • Hlavný sekretariát SAFKST sídli v Dome športu
  • Junácka 6, 832 80 Bratislava
  • Poštová doručovacia adresa:
   SAFKST
   P.O.Box 126

   850 00 Bratislava
  • E-mail:  safkst@gmail.com
  • Tel.: +421 908 965 156
  • www.sakst.sk
  • Bankové spojenie: ČSOB 584 750 103 / 7500
  • IBAN: SK21 7500 0000 0005 8475 0103
  • IČO:30842069
  • DIČ:2020872513
 • Žiadosti na medzinárodné súťaže, otázky ohľadne reprezentantov, otázky ohľadne Top teamu
 • Kontrolór SAFKST

error: Content is protected !!