Výkonný výbor a komisie

OZNAM

V dôsledku mylných a zavádzajúcich interpretácií poskytuje SAFKST nasledovné informácie a vysvetlenie:
Slovenská asociácia fitnes, kulturistiky a silového trojboja oznamuje všetkým svojim radovým členom a subjektom, že podujatie Šport festival (čo zahŕňa všetky aktivity v termíne a na mieste konania Šport festivalu) nie je schválené ani zaradené do kalendára SAFKST. Svetové federácie IFBB a IPF, kde patrí aj SAFKST, vyslovene zakazujú svojim členom aktívne

2.11.2018, Výkonný výbor a komisie

Čítať ďalej

Zmeny vo výkonnom výbore SAFKST

“Na základe odstúpenia Mgr. Petra Antala z funkcie viceprezidenta a z najvyššieho výkonného orgánu SAFKST, výkonný výbor SAFKST na svojom zasadnutí dňa 24.8.2018 na návrh prezidenta v súlade s Čl. XXI bod 8 Stanov SAFKST kooptoval Mgr. Ľuboša Matejičku a v súlade s Čl. XV bod 26 Stanov SAFKST ho poveril vykonávaním funkcie viceprezidenta SAFKST pre fitnes a kulturistiku.”

26.8.2018, Výkonný výbor a komisie

Čítať ďalej

Partneri

07 - Weider 04 - FIT PLUS 08 - MUSCLE & FITNESS 00 - Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
01 - Pengym 05 - Tetras Translations 03 - All Stars 06 - ATP NUTRITION