Majstrovstvá Slovenska v klasickom silovom trojboji RAW ,dorasteniek, junioriek, žien OPEN, žien masters, dorastencov, juniorov, mužov OPEN
 
Akademické Majstrovstvá Slovenska v klasickom silovom trojboji RAW
14.04. Žilina
 
Predpokladaná vysoká účasť pretekárov sa potvrdila a z prihlásenej necelej stovky sa neodprezentovalo len 5 pretekárov. Organizátori z klubu AC Uniza Power club Žilina pod
taktovkou Ing. Dominika Olexu a Bc.Veroniky Paurovej však opäť potvrdili, že aj s takýmto vysokým počtom súťažiacich vedia súťaž organizačne zvládnuť v prijateľnom čase a čo
je podstatné bez stresov a zbytočnej nervozity. Súťaž mala dôstojný začiatok za prítomnosti rektorky Žilinskej univerzity Dr.h.c. prof. Ing. Tatiany Čorejovej, PhD , riaditeľa ÚTV PaedDr. Róberta Janikovského a viceprezidenta SAFKST pre silový trojboj Pavla Kovalčíka. Priebeh súťaže bol plynulý bez organizačných nedostatkov a technických chýb. Výkon rozhodcov, hlásateľa, sekretára súťaže a nakladačov bol kvalitný a bez nedostatkov. Silový trojboj bol prijatý medzi univerzitné športy.
 
Organizovanie národných šampionátov a aktivity silových trojbojárov na univerzitách sú pozitívne vnímané aj zo strany IPF ako jeden z predpokladov k úspešným rokovaniam ohľadom prijatia silového trojboja medzi olympijské športy. Účasť 24 vysokoškolákov súťažiacich o tituly akademických majstrov Slovenska bola vzhľadom na neveľkú členskú základňu na Slovensku prekvapením v pozitívnom význame. Výkonnosť v porovnaní  s predchádzajúcim rokom postupne narastá, čo vidieť na prepočítaných bodových ziskoch medailistov jednotlivých kategórií. V kategórii mužov sa hodnoty výkonov víťazov kategórií dostali nad úroveň 400 Wilksových bodov. V kategórii mužov najhodnotnejšie výkony podali Ladislav Belan 439,35 Wb a Lukáš Škríb 430,85 Wb obaja v kat do 120kg. Najhodnotnejší výkon v súťaži žien ktorého hodnota už patrí do svetovej extra triedy v klasickom silovom trojboji dosiahla Ivan Horná v kat. do 72kg 491,54 Wb.
 
Štruktúra účastníkov súťaže:
  celkom dorast juniori masters m/ž
muži 69 9 26 7 27
ženy 18 4 5 4 5
spolu 87 13 31 11 32


Za vynikajúce organizačné zabezpečenie súťaže v dôstojnom prostredí patrí organizátorom z klubu AC Uniza Power club Žilina poďakovanie.

 
Ing.Pavol Müller
Delegát súťaže