Majstrovstvá Slovenska v tlaku na lavičke dorasteniek, junioriek, žien OPEN, žien masters, dorastencov, juniorov, mužov OPEN, mužov masters
 
Dátum: 17.3.2018
Usporiadateľ: Z poverenia VV SAFKST – Pover sport Zlatníky
Miesto konania: Základná škola v Zlatníkoch
Činovníci súťaže: Stanislav Januška – riaditeľ, Ing. Ondrej Novomeský – delegát
Rozhodcovia: Ing. Pavol Müller – HR, Vladimír Gajdoš, Miroslav Patro, Dušan Černák – PR
 
Celkový počet pretekárov: 102
Počet klasifikovaných pretekárov: 99
 
Po prvý krát v histórii SAFKST sa konali majstrovstvá Slovenska v tlaku na lavičke v spojení všetkých ženských a mužských vekových a hmotnostných kategórií. Túto výzvu s celkovým počtom 102 štartujúcich pretekárov prijal klub Power sport Zlatníky. Priebeh súťaže bol hladký bez zásadných zdržaní a komplikácií. Technické zabezpečenie súťaže bolo na úrovni. Veľký počet pretekárov za účasti slovenskej tlakárskej špičky ponúkol pekné športové súboje v jednotlivých kategóriách či v hodnotení bez rozdielu hmotnosti. Kvalitu výkonov pretekárov potvrdzuje aj 14 prekonaných slovenských rekordov. Výbornú atmosféru súťaže podporili okrem pretekárov aj diváci, členovia výprav a skvelo pripravený hlásateľ Mgr. Michal Majerech. Súťaž takéhoto rozsiahleho charakteru je vždy veľmi náročná skúška či už pre samotných organizátorov a činovníkov súťaže ako aj pre pretekárov, na druhej strane však umocňuje spoluprácu a priateľstvá klubov či pretekárov naprieč všetkých vekových kategórií.
 
Vypracoval:
Ing. Ondrej Novomeský