Milé športovkyne a športovci, tréneri, predsedovia klubov a oddielov, vážení členovia SAFKST.
Dovoľujem si vás pozvať na vyhlásenie najlepších športovcov SAFKST „Športovec Slovenskej asociácie fitnes, kulturistiky a silového trojboja 2018".
Toto slávnostné podujatie sa bude konať v nedeľu 3. februára 2019, v priestoroch Domu kultúry  Zrkadlový Háj v Bratislave - Petržalke.
Teším sa na Vašu účasť.

Boris Mlsna
prezident Slovenskej asociácie fitnes,
kulturistiky a silového trojboja