Zorganizovať Majstrovstvá Slovenska v silovom trojboji dorastencov a juniorov sa podujal klub KST Senica pod vedením Mariána Beera a Moniky Gavorníkovej. Dejiskom šampionátu bola Mestská športová hala, ktorá po technickej stránke vytvára kvalitné prostredie pre športové podujatie. Marián Beer so svojim organizačným tímom pripravil pre účastníkov šampionátu už tradične dobré súťažné podmienky. 

Súťaž mala dôstojný začiatok za prítomnosti primátora mesta Senica Mgr. Branislava Grimma , prezidenta SAFKST Mgr. Borisa Mlsnu a viceprezidenta pre silový trojboj Pavla Kovalčíka. Počet súťažiacich v porovnaní s minulým rokom poklesol -2017 51 súťažiacich , 2018 43 súťažiacich. Z pohľadu úrovne výkonnosti však k výraznejším zmenám nedošlo. Výkony Mikulášovej, Priščáka, Halača, Labáta a Foriša boli vysoko nad priemernou úrovňou
súťažného pola. Smutnou udalosťou bolo zranenie z pohľadu výkonnosti z absolvovaných súťaží favoritky dorasteneckej kategórie Michaeli Botkovej. Výkony rozhodcov boli vyrovnané a súťaž bola vedená v duchu fair play. Práca sekretára šampionátu Mária Šedivého bola odborná a znesie tie najprísnejšie kritériá. 

  celkom dorast juniori
Muži 33 16 17
Ženy 10 5 5
Spolu 43 21 22


Za dobré organizačné zabezpečenie súťaže v dôstojnom prostredí patrí organizátorom z klubu KST Senica poďakovanie.

Piešťany 19.02.2018
Ing.Pavol Müller
Delegát súťaže