Vážení členovia SAFKST, dovoľujeme si vám dať do pozornosti tento oznam. Všetky subjekty SAFKST (oddiely/ fitnescentrá/ kluby) si dovoľujeme požiadať uhradiť ročný členský poplatok za subjekt = 50 € najneskôr do 31. januára 2019. Výška členského poplatku pre subjekty, ktoré ho neuhradia v riadnom termíne, teda do 31. januára 2019, sa zvyšuje na 100€. Subjekt, ktorý neuhradí ročný členský poplatok ani do 28. februára 2019, prestáva byť členom SAFKST. O jeho znovuprijatí do radov SAFKST rozhodne výkonný výbor na základe samostatnej žiadosti predloženej sekretariátu.

    Všetky subjekty SAFKST si zároveň dovoľujeme požiadať uhradiť do 28. februára 2019 aj ročný členský poplatok jednotlivca (v ňom je zahrnutá aj známka pretekára aj známka rozhodcu) za všetkých svojich členov, ktorí majú do 23 rokov = 2€ (znížený poplatok) a za členov nad 23 rokov = 3 €. Ročný členský poplatok jednotlivca po 28. februári 2019 sa zvyšuje na 5€.

    Poplatok je možné uhradiť iba za jednotlivca, ktorý má vyplnené kompletné kontaktné údaje v informačnom systéme SAFKST. Poprosíme štatutárov oddielov, aby sa prihlásili do informačného systému SAFKST a skontrolovali a doplnili chýbajúce údaje a vygenerovali si platobný príkaz podľa pokynov.
Pri strate prihlasovacích údajov si ich môžete vyžiadať mailom na adrese safkst@gmail.com. Mail s prihlasovacími údajmi môže byť Vašim mailovým klientom vyhodnotený ako spam a preto skontrolujte, prosím, aj priečinok Vašej nevyžiadanej pošty. Návod pre úhrady poplatkov je Vám k dispozícii priamo v informačnom systéme po prihlásení kliknutím na „Návod na používanie“.
Link na Informačný systém SAFKST...