Naša slovenská powerlifterská reprezentácia zožala na Majstrovstvách Európy v Plzni celkovo 30 medailí. Z toho 10 zlatých, 13 strieborných, 7 bronzových.
Tak isto sme boli 3. v pohári národov v kategóriách dorast a juniori, čo je doposial jednoznačne najväčší úspech! Blahoželáme našim reprezentantom a samozrejme celému realizačnému tímu našej výpravy!

Dorastenky:
Kategória -63 kg / Adriana Nilášová
Drep 3. Miesto 135 kg (bronzová medaila) 
Tlak 4. Miesto 60 kg 
Ťah 4. Miesto 130 kg 
Total 4. Miesto 325 kg

Dorastenci:
Kategória -74 kg / Jakubec Kristián Filip 
Drep 6. Miesto 200 kg 
Tlak 6. Miesto 125 kg 
Ťah 5. Miesto 210 kg 
Total 6. Miesto 535 kg 

Kategória -83 kg / Damián Golier 
Drep 200 kg 5. Miesto 
Tlak 167,5 kg 1. Miesto (zlatá medaila) 
Ťah 220 kg 4. Miesto 
Total 587,5 kg 4. Miesto

Kategória -83 kg / Priščák Matej
Drep 260 kg 2. Miesto (strieborná medaila) 
Tlak 145 kg 3. miesto (bronzová medaila) 
Ťah 265 kg 1. miesto (zlatá medaila)

Kat. -120 kg / Jaroslav Haláč 
Drep 270 kg 2. Miesto (strieborná medaila) 
Tlak 192,5 kg 1. Miesto (Zlatá medaila) 
Ťah 282,5 kg 1. Miesto (Zlatá medaila)
Total 745 kg 1. Miesto (Zlatá medaila) 

Kat. -120 kg / Dominik Plaskonis 
Drep 240 kg 3. Miesto (bronzová medaila) 
Tlak 170 kg 2. Miesto (strieborná medaila) 
Ťah 240 kg 3. Miesto (bronzová medaila) 
Total 650 kg 3. Miesto (bronzová medaila) 

Juniorky:
Kategória -72 kg / Natália Mikulášová 
Drep 170 kg 6. Miesto 
Tlak 110 kg 5. Miesto 
Ťah 140 kg 7. Miesto 
Total 420 kg 6. Miesto 

Kategória 84+ kg / Kristína Jurkaninová
Drep 175 kg 1. Miesto (zlatá medaila) 
Tlak 95 kg 1. Miesto (zlatá medaila) 
Ťah 152,5 kg 2. Miesto (strieborná medaila) 
Total 422,5 kg 1. Miesto (zlatá medaila) 

Kategória 84+ kg / Labátová Karla
Drep 145 kg 2. Miesto (strieborná medaila) 
Tlak 75 kg 2. Miesto (strieborná medaila) 
Ťah 152,5 kg 1. Miesto (zlatá medaila) 
Total 372,5 kg 2. Miesto (strieborná medaila) 

Juniori:
Kategória -66 kg / Andrej Mesík
Drep 195 kg 5. miesto
Tlak 127,5 kg 6. miesto
Ťah 202,5 kg 4. miesto
Total 525 kg 6. miesto

Kategória -74 kg / Martin Foriš 
Drep 4. miesto 265 kg 
Tlak 2. miesto (strieborná medaila) 190 kg
Ťah 7. miesto 230 kg 
Total 4. miesto 685 kg 

Kat. -83 kg / Luboš Kasala
Drep 6. miesto 255 kg
Tlak 5. miesto 170 kg 
Ťah 6. miesto 245 kg
Total 6. miesto 670 kg 

Kategória -93 kg / Kristián Slíž
Drep 305 kg 4. miesto 
Tlak 202,5 kg 4. miesto
Ťah 297,5 1. miesto (zlatá medaila)
Total 2. miesto (strieborná medaila) 805 kg

Juniori +120 kg / Ákos Labát 
Drep 367,5 kg 2. miesto (strieborná medaila)
Tlak 275 kg 3. miesto (bronzová medaila)
Ťah 335 kg 2. miesto (strieborná medaila)
Total 977,5 kg 2. miesto (strieborná medaila)

Muži OPEN:
Kategória -93 kg / Michal Majerech 
Drep 270 kg 14. Miesto 
Tlak 235 kg 7. Miesto
Ťah 250 kg 14. Miesto 
Total 755 kg 11. Miesto 

Kategória +120 kg / Fridrich Matejík
Drep 340 kg 6. Miesto 
Tlak 325 kg 3. Miesto (bronzová medaila) 
Ťah 310 kg 6. Miesto 
Total 5. Miesto 975 kg